Konkurs kaligraficzny - regulamin

Szkolny Konkurs Kaligraficzny ,,Mistrz Kaligrafii” 2024
Regulamin konkursu:

1.Cele konkursu:
-rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania,
- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
- rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii.

2.Uczestnicy:
-w konkursie biorą udział uczniowie klas pierwszych wyłonieni przez wychowawców.

3.Zadania konkursowe:
-uczestnicy konkursu ręcznie przepisują przygotowany przez organizatora tekst,
używają własnych długopisów niezmazywalnych, nie korzystają z korektora;
-czas trwania: 45 minut,
- komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni prace uczniów.

4.Kryteria oceny:
-staranność pracy,
-płynność pisma, estetyka połączeń liter, równomierne położenie liter,
-utrzymanie pisma w prawidłowej liniaturze (nie wychodzenie poza linie, dociąganie liter),
-stosowanie jednolitych proporcji liter,
-czytelność.

Błędy obniżające estetykę pisma to: skreślenia, błędy ortograficzne, pomijanie znaków przestankowych.

5.Termin konkursu: 29.04.24r. (poniedziałek)


6.Nagrody:
-uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe,
-na świadectwach zwycięzców konkursu będą dokonane przez wychowawców
klas następujące wpisy: I miejsce – Mistrz Kaligrafii,
II miejsce – Pierwszy Mistrz Kaligrafii, III miejsce - Drugi Mistrz Kaligrafii,
-lista nagrodzonych osób zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
7.Postanowienia końcowe:
-decyzje komisji konkursowej są ostateczne,
-sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga jury.
                                                                                                          
Organizator: Bogusława Rapacz