Szkolny konkurs muzyczny "Muzyczne pejzaże" 2024

Regulamin Szkolnego Konkursu ,,Muzyczne pejzaże” 2024

Cele konkursu:

1.zapoznanie z dziełami najwybitniejszych kompozytorów muzyki światowej
( muzyka ilustracyjna)
2.kształtowanie świadomości wzajemnego przenikania się różnych dziedzin
sztuki ( muzyki, malarstwa, poezji)
3.kształtowanie umiejętności słuchania, rozumienia i przeżywania muzyki
4.rozwijanie zainteresowań muzycznych
5.kształtowanie myślenia twórczego
6.przygotowywanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

Zasady konkursu:

1.W konkursie biorą udział uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych.
2.Uczestnicy rozwiążą test słuchowy ,,Zgadnij tytuł utworu”.
3.Zwycięzcy I, II, III miejsca otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody.
4.Planowany termin konkursu: 23,24,26,29 kwietnia 2024r.

Organizator: Bogusława Rapacz